Zmluvy

por.č.
číslo zmluvy
súbor
objednávateľ
dodávateľ
zmluvná cena
dátum podpisu
dátum zverejnenia
príloha
1.
11K224052
Zmluva na stravné lístky
CPPPaP Malacky
DOXX -Stravné lístky s.r.o
podľa čl. 3
12.2.2011
4.1.2012
2.

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
CPPPaP Malacky
TeamPrevent s.r.o
podľa čl. 8
17.12.2014
17.12.2014
3.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
CPPPaP Malacky Slovak Telekom
podľa str. 1 tabuľky 1
26.1.2015 26.1.2015

alebo strany:
strana 1, strana 2, strana 3

4.

Zmluva na stravné lístky CPPPaP Malacky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. podľa čl. 7
16.12.2016
16.12.2016
stiahnuť v PDF
5.

Zmluva na výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci
CPPPaP Malacky LUKA TEAM s.r.o.
podľa čl. 2 (II.)
1.4.2017
1.4.2017 stiahnuť v PDF
6.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb CPPPaP Malacky Slovak Telekom podľa str. 1 tabuľky 1 25.4.2017
25.4.2017 stiahnuť v PDF