VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011

„Na zemi, vo vzduchu i vo vode, žijú si šťastne a slobodne“

víťazi z materských škôl:

 1. LAURA PŠENICOVÁ, ZŠ s MŠ Závod, 4 r.
 2. PAVOL BEHEDIK, MŠ Láb, 5 r.
 3. DETI 3. TRIEDY, MŠ Plavecký Štvrtok
 4. EMA SEDLÁKOVÁ, MŠ Bernolákova, 4.t.
 5. SOFIA KREJČOVÁ, MŠ Hviezdoslavova, 5 r.
 6. SILVIA FAJTÁKOVÁ, MŠ Štúrova, 5 r.

víťazi zo základných škôl:

 1. SOFIA STOPKOVÁ, ZŠ Zohor, 3.B
 2. DOMINIKA RUŽIČKOVÁ, ZŠ Rohožník, 2.roč.
 3. KOLEKTÍVNA PRÁCA ŽIAKOV ZO ŠPECIÁLNEJ TRIEDY, ZŠ Rohožník
 4. KRISTÍNA ŽÁKOVÁ, ZŠ s MŠ Závod, 6.A
 5. VIKTÓRIA KADEROVÁ, MARKO MALÍK, BOHUMIL ŠIMKOVIČ, CHRISTIAN SCHNEIDER, ZŠ Záhorská Ves, 4.A
 6. ONDREJ PALKA, ZŠ Kuchyňa, 3.t.
 7. LUJZA BOĎOVÁ, ZŠ Štúrova, 8 r.
 8. MARTINA JANOTKOVÁ, ZŠ Olšovského, 4.A
 9. SIMONA BIHÁRYOVÁ, ZŠ Plavecký Štvrtok, 4.t.
 10. NIKOLETA ZEMANOVÁ a IZÁK ZEMAN, ŠZŠ Plavecký Štvrtok, 8.roč.

 

„Vianoce, sviatky lásky a pokoja, vianočné ozdoby úsmevy vyčaria“

 1. DOMINIKA POLÁKOVÁ, ZŠ Záhorská Ves, 3.A
 2. TOMÁŠ BLAŽÍČEK, ZŠ M. Olšovského, 4.A
 3. KATARÍNA HORVÁTHOVÁ, ZŠ Kuchyňa, 8.t.

 

„Nechaj sa unášať veršami“

1.stupeň:

 1. ONDREJ TARCAL, ZŠ Záhorská Ves, 2.A
 2. DOMINIKA HUDECOVÁ, ZŠ Jakubov, 4.A
 3. EMA JÁNOŠOVÁ, ZŠ M. Olšovského, Malacky, 4.A

2. stupeň:

 1. JURAJ BÍNA, ZŠ Záhorská Ves, 8.A
 2. VERONIKA PRUŽINOVÁ, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky, 8.A
 3. NATÁLIA VIOLOVÁ, ZŠ Záhorácka, Malacky, 9.A

 

Najkrajší deň strávený s rodinou

víťazi z materských škôl:

 1. MATEJ DUREC, MŠ Hviezdoslavova, Malacky, 4. trieda
 2. JÚLIA BAŤKOVÁ, MŠ Bernolákova, Malacky, 5. trieda
 3. ELIŠKA DURIŠOVÁ, MŠ J. Kráľa, Stupava, 6 rokov

víťazi zo základných škôl:
1.stupeň:

 1. ALEXANDRA DRÁBKOVÁ, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky, 2.A
 2. GABIKA JURÍČKOVÁ, ZŠ Rohožník, 7 rokov
 3. ALŽBETA PÍSEČNÁ, ZŠ Kuchyňa, 2. trieda

2.stupeň:

 1. DANIELA BALÁŽOVÁ, ZŠ M. Olšovského, Malacky, 6.B
 2. VERONIKA MIKULIČOVÁ, ZŠ Jakubov, 6. trieda
 3. LENKA SITHOVÁ, ZŠ Záhorská Ves, 9.A

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastňujú našich súťaží, tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.