Verejné obstarávanie

por.č.
predmet
obstarávateľ
lehota na predkladanie ponúk

dátum zverejnenia
príloha
výsledok
1.

Dodávka stravných lístkov - výzva na predloženie cenovej ponuky

CPPPaP Malacky
30.1.2014
27.1.2014
 
Verejné obstarávanie bolo zrušené.