Žiadosť o psychologické vyšetrenie, príloha k žiadosti o vyšetrenie

Dotazníky pre učiteľov:

Oboznámenie dotknutej osoby
o spracovaní osobných údajov

Týždenná správa o práci a správaní

Minitest pre rodičov

Otestujte si dieťa na ADHD

ZOZNAM ŤAŽKOSTÍ V SPRÁVANÍ V ŠKOLE

Tabuľka