Ďakujeme našim sponzorom

 

Vecný dar – materiálne vybavenie CPPPaP a ceny do výtvarnej súťaže

MAYA, spol s.r.o
Čajakova 13
811 05 Bratislava

 

Vecný dar – ceny do výtvarných a literárnych súťaží

POZAGAS, a.s
Malé námestie 1
901 01 Malacky

 

Bezplatné zhotovenie loga CPPPaP

Juraj Šramko, Akad. mal.