Dôležité linky pomoci

 

Zoznam CPPPaP:

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava I
Brnianska 47
811 04 Bratislava
tel.č. 02/54 77 55 60
e-mail: cppppba1@mail.t-com.sk

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava II
Drieňova 36
821 03 Bratislava
tel.č. 02/43632588
e-mail: cpppapba2@svsba.sk

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava III
Hubeného 25
831 53  Bratislava
tel.č. 02/44 88 23 96
e-mail: poradenstvo@psychologickecentrum.sk

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava IV
Fedáková
841 02  Bratislava
tel.č. 02/64 28 80 90
e-mail: pppacvpp@chello.sk, poradenstvoba4@gmail.com

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava V
Hrobákova
851 02  Bratislava
tel.č. 02/62 41 19 63   62 31 22 49
e-mail: pppba5@centrum.sk, cpppap.director@gmail.com

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  Malacky
901 01 Martina Rázusa 30
tel.č. 034/ 772 42 93
e-mail: pppmalacky@mail.t-com.sk, pppmalacky@gmail.com

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  Pezinok
M. R. Štefánika 15
902 01 Pezinok
tel.č. 033/ 640 20 71
e-mail: pp.poradna@gmail.com

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  Senec
Lichnerova 61
903 01 Senec
tel.č. 02/ 45 92 67 08  
e-mail: riaditel@poradnasenec.sk

 

Zoznam liečebno-výchovných sanatórií

 

Liečebno-výchovné sanatórium
Hrdličkova 21
833 20 Bratislava
tel.č.: 02/ 54 77 70 64      
 www.lvsba.sk

Liečebno-výchovné sanatórium
930 40 Čakany
tel.č.: 031/ 55 30 283

Súkromné liečebno-výchovné sanatórium
Diaľničná 1
903 01Senec
tel.č.: 02/45 64 63 93
(www.slvs-senec.sk)

Liečebno-výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1
949 01 Nitra - Kynek
tel.č.: 037/74 19 592

 

Liečebno-výchovné sanatórium
034 91 Ľubochňa
tel.č.: 044/43 91 252

 

Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3
040 17 Košice - Barca
tel.č.: 055/68 55 181

 

Zoznam diagnostických centier

Diagnostické centrum
Slovinská 1
824 04 Bratislava
tel.č.: 02/43 33 82 28
www.dcpredeti.sk

Diagnostické centrum pre mládež
Trstínska 2
843 58 Bratislava – Záhorská Bystrica
tel.č.: 02/65 95 62 15
www.dcm-zahorskabystrica.sk

Diagnostické centrum pre dievčatá
Skalka 36
013 11 Lietavská Lúčka
tel.č.: 041/56 88 494

Diagnostické centrum
J. Janečka 32
034 01 Ružomberok
tel.č.: 044/43 24 209

Diagnostické centrum
Opatovská cesta 101
041 85 Košice
tel.č.: 055/67 85 459

 

Zoznam reedukačných domovov

 

Reedukačný detský domov v rámci RD pre deti a mládež
906 37 Sološnica
tel.č. 034/65 84 188

Reedukačný detský domov
919 05 Trstín 335
tel.č. 033/ 93 116

 

Zoznam ďalších inštitúcii

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.sk)
Štátny pedagogický ústav (www.statpedu.sk)
Ústav informácií a prognóz školstva (www.uips.sk)
Mestská polícia Malacky (www.msp.malacky.sk)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách (www.upsvrmalacky.sk)
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (www.vudpap.sk)
Ústav experimentálnej psychológie (www.psychologia.sav.sk)
Slovenská psychologická spoločnosť (www.psychologia.sav.sk)
Liga za duševné zdravie (www.dusevnezdravie.sk)
Projekt Infovek  (www.infovek.sk)
Moderná škola - informačný portál pre učiteľov, rodičov a deti (www.modernaskola.sk)

 

Referát poradensko – psychologických služieb  Malacky     
Záhorácka 2492/60A         
901 01 Malacky      
tel.č.: 034/ 2444 616    
    

Prevencia

www.zodpovedne.sk
www.bezpecnenainternete.sk
www.prevenciasikanovania.sk
www.sikana.eu
www.drogynie.sk
www.infodrogy.sk
www.drogyinak.sk

Rôzne poruchy a postihnutia

www.predys.szm.com
www.displus.sk
www.adhd.sk
www.ozinfodom.info
www.pistalka.sk
www.centrumnadania.sk
www.ratolesti.sk
www.detskarec.sk

Linky dôvery

 

Linka detskej istoty UNICEF 116 111
Detská linka záchrany 0800 121 212
Linka pomoci obetiam násilia 0850 111 321
Modrá linka - sexuologické poradenstvo 0850 111 218
Linka dôvery a prevencie AIDS 02 547 892 49
Linka dôvery pre drogovo závislých 02 622 468 36
Policajná linka dôvery 02 692 172 12