Školská fóbia

Fóbia je nadmerný,  iracionálny ( nerozumný ), nekontrolovateľný  chorobný  strach z určitých osôb, miest a situácií, ktorý zasahuje do každodenného života. Trpiaci vie, že v skutočnosti sú jeho obavy prehnané, a napriek tomu mu to nepomáha v ovládaní úzkosti, ktorú pri vystavení  situácii prežíva. Preto sa týmto situáciám vyhýba alebo ich znáša s pocitom hrôzy. Fóbia sa človeku vnucuje, nedá sa vôľou potlačiť, ba čím sa človek snaží ju prekonať a potlačiť fóbický strach, tým nástojčivejšie sa ho zmocňuje a musí sa ním myšlienkovo zaoberať. Rozlišuje sa asi 300 druhov fóbií.
            Školská fóbia je chorobný strach zo školy a všetkého, čo ju predstavuje, vrátane učenia a učiteľov. Dieťa sa skutočne bojí úplne špecifických situácií, či konfliktov v škole:

  • Svojho vlastného zlyhania
  • Učiteľov
  • Nespravodlivého  hodnotenia učiteľom
  • Nevhodných pedagogických prístupov
  • Nadväzovať kontakty s inými deťmi

            Strach zo školy je často podmienený separačnou úzkosťou. Deti trpiace touto poruchou sú obvykle tiché, inhibované, v škole podávajú dobré výkony, ale trpia neustálym strachom zo zlyhania, bývajú až perfekcionistické. Všetky ostatné separácie ( letné tábory, športové sústredenia apod. ) znášajú dobre. Hladina úzkosti u týchto detí býva celkovo zvýšená a deti prežívajú i celý rad ďalších strachov. Typické sú rôzne somatické príznaky ( bolesti hlavy, nevoľnosti, hnačky apod.) najčastejšie ráno pred odchodom do školy a poruchy spánku. Rodičia bývajú často až hyperprotektívni a keď sa príliš zamerajú na somatické problémy dieťaťa a dieťa zostáva častejšie zo školy doma, úzkosť sa zosilňuje a u dieťaťa je súčasne posilňovaná tendencia k somatizácii. Dostáva sa do neustálych stresových situácií. Aj preto, že spočiatku mohlo chodiť do školy rado, postupne sa jeho kladný vzťah ku škole môže zmeniť vo vzťah záporný alebo trvalý odpor ku škole.