Depresia u detí

Možnosť vzniku depresie bola donedávna silne podceňovaná pod vplyvom všeobecného laického pohľadu na obdobie detstva ako na obdobie šťastné a bezstarostné.
V posledných niekoľko desaťročiach však zaznamenávame značný nárast prác vzťahujúcich sa k detskej depresii a je zrejmé, že deti trpia depresiou pravdepodobne skoro tak často ako dospelí a a i jej prejavy sú podobné depresii u dospelých.
            U detí však býva častejší výskyt somatických problémov, regresívnych prejavov a niektorých ďalších „ maskujúcich“ symptómov a klinický obraz je samozrejme výrazne ovplyvnený vekom dieťaťa.
Depresia je duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, nerozhodnosti, spomalením telesných a duševných procesov, úzkosťou, apatiou, sebaobviňovaním. Človek v depresii hodnotí záporne seba i svet, očakáva zlyhanie namiesto úspechu.   

           

Základnými prejavmi depresie sú ( rovnako u detí i dospelých) :

 

  1. smutná nálada- strata záujmu a radosti z bežných činností, pocit smútku, beznádeje, podráždenosť
  2. poruchy jedla ( obvykle nechutenstvo, menej často prejedanie sa )
  3. poruchy spánku ( nespavosť, menej často hypersomnia- nadmerná spavosť )
  4. pohybový útlm
  5. apatia, strata záujmu
  6. únava, strata energie
  7.  strata pocitu vlastnej hodnoty alebo neprimerané pocity viny
  8. zhoršené sústredenie
  9. úvahy o smrti, suicidálne ( samovražedné) myšlienky

 

Říčan P., Krejčířová D.a kol.- Detská klinická psychologie